Skolen - Kitta & Sven

Søg
Gå til indhold

Hoved menu

Skolen

Arbejdsliv

Skolen

Sigrid Undset Skolen startede i 1965. Bygningerne havde før været brugt til friskole, som var gået konkurs.

Navnet er meget unikt. Skolen har navn efter Sigrid Undset, den berømte norske nobelpristager og forfatter. Hun er nemlig født i Kalundborg og boede her, til hun var 2 år. Sigrid Undset havde en handicappet datter, som blev kaldt Tulla.

I 1982 var vores skoleleder Magnus Bang Hansen og vores klasser på lejrskole i Lillehammer i 100-året for Sigrid Undsets fødsel. Vi besøgte hendes hjem Bjerkebæk, som hendes svigerdatter ejede dengang. Desuden fik vi lov til at gå med i 17. maj optoget gennem byen.

En meget stor oplevelse.

I 1971 blev vi ansat på Sigrid Undset Skolen.
Fra 1971 til 1980 var det en statsskole under Åndssageforsorgen - de såkaldte grønne skoler. Vi arbejde i team, 3 lærere til 21 elever. Til skolen var der knyttet et skolehjem, - så vi havde elever fra hele Sjælland. Vores elevgruppe (13-16 år) havde lettere handicaps, og vi havde frie hænder til at lave eksperimenterende undervisning.

Vi tog arbejdet meget alvorligt og lavede undervisnings-materiale i bunkevis. Sven udnyttede sin fotografiske uddannelse, tog fotos, og i mørkekammeret blev billederne rastereret, så de kunne trykkes. Overskrifter blev sat med letraset-bogstaver, og det færdige resultat trykt på sværteduplikator. Det var rigtig avanceret dengang.

Vi underviste bl.a. eleverne i at klare sig i samfundet: tage telefon, slå op i telefonbog, købe billet til toget, læse køreplanen, læse skilte, som de mødte i verden udenfor skolen osv.

I slutningen af 70'erne havde vores 3 klasser lejet en kolonihave i byen. Her dyrkede vi grøntsager, og til denne proces var knyttet mange skriftlige opgaver. Grøntsagerne blev bl.a. anvendt på lejrskole. I sommerferien var det lærerne, der måtte passe haven, så dette projekt kørte kun 3 år.

I 1980 overgik disse skoler til Amterne.

Se Gyldendals leksikon

Vores elevgruppe hed nu børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Langsomt kom der flere og flere krav og mere og mere skriftlighed om den undervisning, der skulle gives. Omfattende individuelle undervisningsplaner mv. I løbet af 80'erne blev vores elevgruppe tungere, bl.a. fik vi en del autister. Indholdet i undervisningen måtte altså ændres markant. Spændende, men også hårdt.


Kitta havde sammen med en pædagogmedhjælper en gruppe af 4 unge med infantil autisme i 2 år. Derefter havde vi sammen en gruppe, hvor der var virkelig stor spredning i funktionsniveauet.

En af vore elever var fysisk handicappet uden aktivt sprog, og her var vi med til at indføre talemaskinen som kommunikationsmiddel. Godt, at vi allerede her var fortolig med PC,en, idet den skulle bruges som redskab til at lave overlæg.


Foran skolen står en meget smuk statue af Sigrid Undset, rejst umiddelbart efter hundredårsdagen for hendes fødsel i 1882. Den er skabt af den kendte, danske kunstner Hanne Varming. Den er bragt til veje gennem en benhård fundraising-indsats af vores daværende leder Magnus Bang Hansen.

Som fotograf havde jeg (Sven) sammen med Magnus mulighed for at følge Hanne Varmings arbejde med statuen, fra første miniatureskitse i ler til færdigstøbt statue. Statuen blev afsløret af Dronning Ingrid.

De første 27 år arbejdede vi med elever i alderen 12 til 18 år. Herefter blev vi overtalt til at starte en begynderklasse, og det fortrød vi ikke. Nyt fagområde, nye udfordringer, dejlige unger.

På dette tidspunkt lavede vi også skoleblad. Det var et prestigeprojekt, hvor vi hen ad vejen fik stillet et desktopprogram til rådighed. De første numre stod vi selv og trykte på skolens kopimaskine, men heldigvis fik vi lov til at få det trykt ude i byen, i det nu nedlagte Kalundborg BOGtrykkeri. Der var masser af billeder af børn i bladet, og det kan vi derfor ikke gengive her. Vi lavede skoleblad i 8 år. Herunder kan du se eksempler på sideopslag ved at gå ind i billeder og klikke på den bjælke, der kommer frem.

I nogle år var Sven IT-vejleder. Han fik her kendskab til gode programmer, som vi kunne bruge til at fremstille undervisning på PC'en.
Arbejdet med skolebegynderne gjorde, at jeg (Kitta) specialiserede mig i læsning. Skolen satsede desuden massivt på en læseindsats, og jeg kom til at fungere som læsevejleder. De første år handlede det blot om at tage de test, man også brugte i normalområdet. Hos os blev de brugt individuelt, og der blev udfærdiget undervisningsforslag.

De sidste 3 år af mit arbejdsliv havde jeg 4 undervisningslektioner, og resten af tiden blev brugt på læsevejledning. Udover testfunktion var jeg rundt i klasserne og undervise, eller tog grupper af børn ud til særlig træning, opbyggede et læsebibliotek og et lærerbibliotek. Jeg havde 2 nye læsevejledere med som føl i nogle af lektionerne. Spændende, men hårdt.

Efter 39 år på Sigrid Undset Skolen gik vi på pension.

 

Efter et job, vi har brændt for, kan vi så finde ud af at være pensionister?

Yes, we can!

 
 
 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu