Blichfeldt - kittaogsven

Kitta & Sven
Kitta & Sven
Gå til indhold

Blichfeldt

Slægt > Slægtsbøger
Gamle slægtsbøger...

Vi havde for en del år siden lånt 2 gamle slægtsbøger af Fanny Blegvad (pigenavn: Permin). Vi har scannet dem og synes bestemt, de er bevaringsværdige. Derfor har vi valgt at videregive dem her på vores hjemmeside.

Disse bøger drejer sig om
slægten Blichfeldt
Den ældste bog er skrevet af Lauritz Christoffer Blichfeldt, født 16. februar 1832, død 5. august 1894.

Lauritz Blichfeldt havde en manufakturhandel i Randers.

Det lille hæfte er bogtrykt og udgivet i 1871. Det imponerer os, at Lauritz har slægtsforsket og haft så stor interesse for feltet, at han ville videregive sin viden til familie og andre interesserede. Det lille hæfte er bevaringsværdigt.
Her står:


Nærværende Stamtavle, der begynder med Aaret 1566, den ældste
Oplysning om Familien jeg har kunnet finde, var fra Begyndelsen af
kun bestemt for mig selv og mine Nærmeste; men da jeg senere har
troet at den muligen ogsaa kunde have Interesse for Andre af Fami-
lien, saa besluttede jeg mig til at lade den trykke.

   Tilføininger modtages med Taknemlighed.


       Randers, i August 1871.


                                             Lauritz Blichfeldt.
Se hele hæftet som pdf-fil her.

Lauritz Blichfeldt har også haft kendskab til sin mors fornemme stamtræ. Ved Lovise Charlotte Müller skrev han: Se Rentemester Henrik Müllers Stamtavle.

Den anden slægtsbog, vi lånte af Fanny, udkom i 1911. Da materialet er mere end 70 år gammelt går vi ud fra, at bogen ikke er omfattet af loven om ophavsret.
Bogen er skrevet af Torkil Baumgarten. Det er et historisk dokument, og selvfølgelig er der siden kommet supplerende oplysninger til; fx. er man nu ret enige om, at stamfaderen, våbenmester hos Christian den Tredje, Otto Blichfeldt var født i Westphalen i Tyskland ca. 1494. Det giver god mening, at familienavnet har tysk oprindelse.

Vi har scannet bogen og lavet en pdf-fil.

 © Billederne på hjemmesiden må kun bruges efter aftale
Kitta & Sven Petersen
Strandbjerggaardsvej 10
DK-4400 Kalundborg
Phone +45 5092 6645

campisten@yahoo.dk
kittapetersen@yahoo.dk
forlagethartung@yahoo.dk
Kitta & Sven
Tilbage til indhold