Søren Pedersen - kittaogsven

Kitta & Sven
Kitta & Sven
Gå til indhold

Søren Pedersen

Slægt > Emigranter USA 2
Kittas oldemors bror:
Søren Pedersen
1886 -1964
Søren blev født i Jetsmark Sogn i Hjørring Amt. Han var den yngste af en børneflok på 8 børn. Hans fødselsdag var 31. oktober 1886, og denne dato havde Søren svært ved at huske senere i livet. Han blev døbt 5. december 1886, og de 2 ældste søskende i børneflokken var faddere. Mette Pouline på 14½ og Lars Peder på 17½.

På kortet ses Jetsmark Sogn markeret med rødt. Det ligger nogle kilometer fra Vesterhavet. Området var efter istiden hav, og landskabet er fladt og jorden sandet. Kirken ligger i Pandrup, som er den eneste by i sognet.

Hans far var husmand i landområdet Tranekær, og gården havde matrikel nr. 53f. Sørens far kunne supplere indtægterne ved at tække stråtag. Sørens far havde som barn i nogle år været forsørget af fattigvæsenet, så jeg tror, det har været vigtigt for denne familie at klare tilværelsen uden hjælp.
Ved folketællingen i 1890, så husstanden sådan ud:
I 1890 tilhørte familien stadig folkekirken, men kort tid efter tilsluttede de sig den nye religiøse bevægelse: Frimission. Børnene på denne folketællingsliste blev ikke konfirmeret i folkekirken, men alle religiøse handlinger foregik i bevægelsens uafhængige kirke. Der er lighedspunkter med baptister, men det er ikke samme bevægelse.

Hvordan kirken/missionshuset har set ud i Pandrup, ved jeg ikke. Men i Brovst så det ud som på billedet, og forældrene flyttede i 1909 ind i min oldemors hjem i Brovst for at komme på aftægt. Så i hvert fald fra dette tidspunkt har det været deres kirke. Det ser ud til, at alle deres børn i første omgang ikke har fulgt forældrene; både Pouline, Margrethe, Peder, Frederikke og Jens Peter blev gift i folkekirken.
Zionkirken i Brovst
Billedet er fra Facebookgruppen: Det gamle Brovst
Ved folketællingen i 1901 var Søren 14 år og 3 måneder. Han var blevet tjenestedreng på en gård ikke langt fra forældrenes gård, og hans storesøster Marie Magdalene var tjenestepige samme sted. Han tilhørte nu Åby Sogn, og det har betydning, når man som 18-
årig skal på session. Søren boede i Åby Sogn fra 1901 til 1911. Måske allerede fra 1. november 1900.


I 1904 er han skrevet ind i lægdsrullen i Åby Sogn. Læg mærke til, at præsten, der skrev hans fødsel ind i kirkebogen, og Søren er uenige om hans fødsels-dato. Præsten skrev 31. oktober, og i folketællingen og i lædgsrullen stod der 1. november.

Nummeret fortæller, at Søren er skrevet i lægdsrullen i 1907.
Jeg kender desværre ikke alle de steder, hvor Søren har været tjenestekarl, men ud fra folketællingerne 1906 og 1911 ser det ud til, at han har tjent forskellige steder.

Ved folketællingen 1906, var han tjenestekarl hos en enkemand på Rævkær Hede i Åby Sogn, og i 1911 var han tjenestekarl på en gård i Fristrup, stadig i samme sogn.

I familien havde Søren oplevet, at den ene efter den anden tog damperen til USA for at blive der resten af livet. I år 1900 rejste Mette Pouline med mand og 3 børn til Racine, i 1906 rejste Frederikke med sin mand og en nyfødt søn ligeledes til Racine, i 1907 rejste Marie Magdalene over til sine søstre i Racine, og i 1910 rejste Jens Peter med kone og 3 børn til Iowa.

Men inden vi når frem til 1912, skulle Søren altså lige være soldat. I lægdsrullen for 1907, kan dette læses:
Søren tilhørte 30. Bataljon, og var menig soldat fra 21. april 1908 og ½ år frem. I 1910 blev han indkaldt igen, men denne gang kun 1 måned. 30. Bataljon hørte hjemme i Ålborg.

Inden han blev indkaldt igen i 1912, valgte Søren at følge sine søskendes eksempel og emigrere til Amerika. Der står: "Udeblev 10/9 12 og senere. I udland. Till. Milt. Ret." Hvis han vendte tilbage til Danmark skulle han i militærfængsel.

På det tidspunkt havde Søren allerede boet ½ år i Iowa.
Den store beslutning

I februar måned 1912 fik Søren et brev fra sin storebror Jens Peter i Iowa. I brevet lå en billet, Jens Peter havde købt, så Søren kunne rejse til Iowa. Jens Peter ville så hjælpe Søren den første tid, og Søren har sikkert betalt Jens Peter for billetten senere. Desværre er der ingen breve bevaret fra eller til Søren.

Søren sejlede med Cunard Line's damper Lusitania, som var datidens mest moderne skib. Heldigvis var der ikke krig i 1912, men dette skib blev faktisk sænket af tyskerne under 1. Verdenskrig.

Fra Ancestry:
Torpedoed and sunk by German submarine near Old Head of Kinsale, May 7, 1915, with the loss of 1,198 lives, as she went down in 18 minutes after being hit, while on voyage from New York to England.

Passagerene vidste ikke, at skibet var fyldt med ca. 173 tons krigsmateriel, der skulle fragtes fra USA til England. 761 overlevede sænkningen. I USA rejste der sig en storm af protester over angrebet. Dette var med til at gøde jorden for, at USA erklærede Tyskland krig den 6. april 1917
Passagerlisten havde 2 sider og rummede mange oplysninger. Hent side 1, side 2.


Søren sejlede fra Liverpool den 9. marts 1912 og ankom til New York den 16. marts 1912. Normalt kunne Lusitania klare rejsen på 5 dage, men de må have haft hårdt vejr, når rejsen tog 7 dage.

Søren rejste som ”Steerage passenger”. Det var billigste billettype, og man skal ikke forestille sig, at der var nogen form for luksus.

Søren var 25 år, farmlaborer - dvs. landarbejder, hans sidste opholdssted var Visten (skriveren har ikke forstået, hvad der blev sagt - måske Fristrup er det rigtige), hans fars adresse var Jens Chr. Pedersen, Mou Kjær pr. Brovst St., Denmark, hans bestemmelsessted var Ida Grove i Iowa, han havde billet helt til Ida Grove, og hans bror havde betalt billetten, han skulle bo hos sin bror: Jens P. Pedersen, Ida Grove, R.R.S. Iowa, hans helbred var godt fysisk og psykisk, han var 5 feet høj og 8 inches (= 172 cm), han var normal af bygning, havde blondt hår og blå øjne, ingen særlige kendetegn. Han var født i Jetsmark, Denmark.

Livet i Ida County

Nogle dage efter, Søren var ankommet til New York, fuldstændig overrumplet af indtryk fra den lange rejse gennem fremmedartede byer og landkaber, ankom han til Ida Grove i Iowa. Postkortet til venstre viser en af gaderne med telefonledninger i massevis, de karateriske Iowahuse med fladt tag og et landskab uden bakker. Byen havde fået et telefonnet i begyndelsen af 1900-
årene, så det har været nyt og fremmed for Søren. Fortovene var lavet af træplanker, så man kunne gå tørskoet, mens vejbanen blot var grus.  
Postkortet er lånt fra denne hjemmeside

Men Søren skulle ud på landet til Jens Peters gård. Den lå formentligt tæt på Ida Grove, i hvert fald boede familien i 1915 i Corwin Township, hvor Ida Grove ligger. Jeg går ud fra, at Søren har boet hos sin storebror den første tid, til han fik lært lidt sprog og vænnede sig til det amerikanske samfund. Der har sikkert været snedækket og koldt i marts, men når forårsarbejdet gik igang, var Søren klar.
Den 3. april 1912 skrev Ida County Pioneer denne notits. 8 nye medborgere blev budt velkommen, deriblandt Søren. Det ser ud til, at Søren fulgtes med en gruppe, ledet af John Svendsen og Peter Nielsen. Det giver jo god mening, at det var Jens Peter, der havde købt billetten, og rejsen havde været forberedt i hvert fald 3 måneder før afgang fra Danmark.I 1915 var der en folketællingen i staten Iowa. Den består af individuelle blade, men man får ikke noget at vide om den husstand, han var en del af. Folketællingen handlede om forhold i 1914. Her er der så til gengæld mange personlige oplysninger. Jeg har kun fundet én person, der kan passe med Søren, og det er ham her:
Søren hed ikke L. til mellemnavn, og han havde opholdt sig 2 år i landet -
og ikke 1 år, som der står. Der står i Sørens nekrolog, at han boede i Ida Grove, da han kom til landet, og det er den eneste Soren, jeg har kunnet finde i det område. Man kunne ikke hedde Søren i USA, så det blev til Soren. Han boede i Mable Township, som ligger ved siden af Corwin Township, og det passer fint med, at Søren boede tæt på sin bror. De har højst boet 3 km fra hinanden.

Vi får at vide, at Søren var "farmhand". Det var en tjenestekarl. Hans indkomst i 1914 var 650 dollar, og for ham har det været en god løn. Hans brors indkomst var 1200 dollar, men han var farmer på en lejet gård. Søren var stadig single og nu blevet 28 år. Han havde gået i skole i Danmark, og Søren har nok ikke kendt til det amerikanske skolesystem, så han har oplyst et 8-
tal i stedet for 6. Han havde ikke fået statsborgerskab og var lutheraner. Han havde ingen militæruddannelse i USA.

Og det havde Søren intet ønske om at få. I 1917 gik USA ind i 1. Verdenskrig, og der blev indført tvungen session, registrering i Draft Records. Men jeg har ikke fundet Søren. Hvis det var sådan, at han ikke skulle på session, så har han i hvert fald heller ikke meldt dig frivilligt. Han ville være blevet sendt til fronten straks, da han havde aftjent sin værnepligt i Danmark og altså var kvalificeret. Jeg har stor respekt for, at han ikke blev "Veteran", selvom der i USA var meget ære forbundet med at være veteran. I de danske aviser, der udkom i Iowa, var der jævnligt lange lister med faldne sønderjyder i tysk tjeneste, så ingen kunne være i tvivl om, at det var en forfærdelig og dødelig krig.
1915 - 1925

Herefter giver det udfordringer at finde Søren. Han havde levet 12 år i Åby Sogn som tjenestekarl, og jeg kan ikke forestille mig, at han ville være tilfreds med et lignende liv i USA. Derfor tror jeg, han vílle prøve lykken som farmer. Han havde jo sin brors eksempel at se op til: man kunne være farmer i USA på en lejet farm og alligevel skabe så meget økonomisk overskud, at man kunne anskaffe en bil i 1915. Broderen oplevede derefter så meget personlig ulykke, da datteren Asta døde af blindtarmsbetændelse, og de begivenheder, der fulgte efter. En tjenestekarl på gården skød sig selv af ulykkelig kærlighed, og sønnen Lindstrom fandt liget i laden. Om det er dette, der har fået Soren til at søge lidt længere væk, ved jeg ikke, men Soren boede i hvert fald ikke i Ida County i 1920. Og jeg har desværre ikke kunnet spore ham med 100% sikkerhed i Census 1920, så det må stå åbent. I 1925 var han flyttet længere vestpå.

1925
Soren finder lykken i Arnold, Grove Township, Humboldt County. En lille flække udenfor Humboldt City. Han har mødt sit livs kærlighed, Velma Ruth Petersen. Hun var datter af et dansk emigrantægtepar, som på det tidspunkt ejede en købmandsbutik i Arnold. Ved staten Iowa's Census 1. januar 1925 boede Søren for sig selv i Grove Township. Denne folketælling er fantastisk ved, at forældrenes navne er opgivet, så der er ingen tvivl om, at dette er den rigtige Søren. Indtasterne i Ancestry kan ikke læse, hvad der står, men jeg kan godt læse det rigtige resultat. Side 1, side2.

Søren er nu 3 år yngre end sin rigtige alder, og det bliver han ved med resten af livet. På den måde er han ikke så meget ældre end sin unge kone. På vielsesattesten står der, at Søren var købmand, og på den måde får vi at vide, at Søren og Velma har overtaget driften af butikken i Arnold. Velma havde boet hos forældrene de sidste mange år, og desuden havde hun distribueret post i området. Den 18. februar 1925 blev Søren og Velma gift.
Velma i familiens hjem i Arnold, før hun blev gift med Soren.
Billedet har jeg fået af Chris C Petersen, Denison IA
Velmas familie kom til nu til at spille en stor rolle i Sørens liv.

Billedet viser Chrestine og Chresten Carl Petersen med deres 5 børn. Chresten var født i Stenlille Sogn på Sjælland og Chrestine (Maren Kirstine) var født i Ugerløse Sogn på Sjælland. De blev gift i Iowa. I anetavlen er de her.

Siddende er det forældrene, og i bagerste række fra venstre er det deres børn: Mary, Harvey, Leslie, Ramsey og Velma.

Billedet er fra Leslies ”scrapbook”, og jeg har fået det af hans søn Chris C. Petersen i Denison, Iowa.
Fra 1925 til 1928 boede Søren og Velma i Arnold. De arbejdede med i Velmas forældres butik. Billedet ovenover viser C C Petersens butik i Arnold. Det var en blandet landhandel, købmandsbutik, restaurant med udlejning af værelser. Det er Chrestine Petersen, der står til venstre og den unge pige er Velma. Man kan se, at der var beboelse ovenover butikken. Jeg er utrolig glad for at have fået det billede af Chris C Petersen.

Der var stadig et ”post office” i byen, og dette blev nedlagt i 1929. Velma havde taget sig af postomdelingen i Arnold i mange år. Det lille samfund gik i opløsning, og i dag er der intet tilbage af byen Arnold.

Det var derfor en klog beslutning at gå nye veje. Velmas bror, Harvey boede i Belmond med sin familie, så det var derfor nærliggende for Velma og Søren at forsøge sig som iværksættere i denne by.

Velmas forældre blev boende i Humboldt. Der var 39 mil (63 km) fra Belmond til Humboldt. Søren og Velma blev indehavere af en restaurant i Belmond. Velma var ”cook” og Soren var ”proprietor”, altså indehaver. I Velma’s obituary stod der, at restauranten hed Petersens Café, og takket være stor hjælp fra Linda, Belmond Historical Society, ved jeg nu, at det var det rigtige navn.
Ved folketællingen i 1930 har Velma og Søren boet i Belmond i 2 år. De boede til leje og den månedlige leje var 20. De havde en radio, Søren var blevet amerikansk statsborger, der er ikke angivet årstal. Han var emigreret i 1910 (det var 1912). Han var 39 år (efter danske kilder 43). Han var ikke Veteran WWI. Han var arbejdsgiver og indehaver af en restaurant. De boede Spruce Street, between Filbert and Race Street. Disse gader har jeg ikke kunnet finde, men i Spruce Street boede en række virksomhedsejere, så de har været i godt selskab. Hent Census.

Jeg har fået dette fantastiske billede af Søren og Velma fra Chris C Petersen, Denison IA.
Jeg har været så heldig at finde aviser fra området fra dengang. Der er ikke mange notitser om Velma og Søren. Jeg tænker, de har arbejdet hårdt i deres café - og ikke været så optaget af at få deres navn i avisen. Der var tradition for i USA at fortælle om gæster, man havde haft eller besøg i andre byer.

Nedenfor har jeg samlet lidt udklip. De var alle bragt i den avis, der er vist nedenfor:

Den 22. juni 1933 skrev avisen om et indbrud i Cafeen.
Den 18. januar 1934 om besøg i Webster City
Den 1. august 1935 om 1 uges ferie
Takket være de avisklip og annoncer, som Belmond Historical Society har sendt til mig, har jeg fået en guldgrube af viden om cafeen og Sørens forretningstalent. Billedet må være taget omkring indvielsen af cafeen, efter den var flyttet til nye lokaler i Main Street i 1932. I avisen Belmond independence er der en beskrivelse af indretningen. Da teksten er lidt svær at læse, har jeg gengivet den her:
Belmond Independent 10. marts 1932:

PETERSEN’S CAFÉ MOVES TO NEW LOCATION

The Petersen Café is moving this week into their new quarters, the building formerly occupied by the C. G. Johnson Store. The building has been redecorated in cream and brown, new floor covering has been laid, with the colors cream and green predominating. Booths have been installed, more counter room provided and with the latest up-to-date kitchen equipment and gas heating facilities makes this place a real up-to-date eating house.

An announcement of their big opening this Saturday will be around elsewhere in this issue.
Ud over dette kan man jo hente et hav af detaljer i billedet, læg mærke til kakkelovnen, der stod midt i rummet, flere ventilatorer til de varme sommerdage, hvor mange cigarer, der er i glasskabet under disken, de smarte overtræk på stoleryggene, det smukke loft, det rustikke gulv, bardisken med masser af stole. Her kom mange til en drink eller en kop kaffe eller en isvaffel.

Søren var en smart og moderne forretningsmand. Han havde vel ikke lært noget om marketing, men det var da smart at invitere alle på gratis is og øl eller cola. 1.000 mødte op. Wow. Det var da også et smart påhit at have et "Lucky number" på særlige dage, hvor man kunne vinde en gratis middag den følgende weekend. Jeg vil for resten gerne bestille bord til Thanksgiven Day 1940.

Herunder ses en række annoncer fra avisen. Åben dem med et klik.
I 1936 havde Søren og Velma en stor skare af stamkunder. For at lokke nye kunder til, prøvede Søren dette arrangement for at vise, at restauranten havde anskaffet en ny sodavandsmaskine. Isvafler, øl og Coca Cola blev der serveret, og 1000 mennesker mødte op. Der har virkelig været fest i gaden den dag - på Mr. and Mrs. Pete's regning.

Belmond Independent 1936

ON THE HOUSE
Ice cream cones, cokes and root beers were on the house at Petersen’s Café Wednesday afternoon and evening between the hours 2:00 to 4:00 and 8:00 to 9:00, and over a thousand people refreshed themselves at Pete’s new soda fountain during that time.
Twenty-five gallons of ice cream were given away besides a large quantity of root beer and coca cola. This was Mr. Petersen’s way of thanking his many customers for their patronage and also to let everyone see his fine new soda fountain which was recently installed.Velmas familie samledes engang imellem til ”Cousin re-union” i Cedar Falls. Dette billede er fra ca. 1935. Søren står bagerst til venstre, og Velma står lige foran ham.


I 1934 købte Søren og Velma en ejerbolig. Det stod i avisen, Wright County Monitor, den 16. august 1934. Måske tjente Søren penge på at købe og sælge ejendomme. I hvert fald sælger han flere ejendomme i 1943 og 1944.
Folketælling 1940:

Ved folketællingen i 1940 var Søren ejer af sin bolig. Den havde en værdi af 3.000 dollar. Deres indtægt var 3.000 dollar til ham og 600 til hende. De havde begge indtægter ved siden af lønnen. De arbejdede begge 50 timer om ugen i 52 uger. Man kan ikke se deres adresse. Deres restaurant må have været et populært sted at komme og spise og hygge sig. De har tjent godt, så de kunne nyde deres otium. Til gengæld har de ikke haft meget fritid. Census 1940.

Draft record:

I 1942 skulle alle mænd igen på session. USA gik ind i 2. Verdenskrig, så selv gamle mænd skulle på session. Hvad der står her, er interessant, fordi pludselig er Sørens fødselsdag rigtig, og han oplyser, at han er carpenter og ikke caféejer. Han havde netop solgt cafeen, og ingen kendte Mr. Pete's planer. Mon han arbejdede som tømrer, før han mødte Velma, og havde han en anden jobmulighed i kikkerten.

Sørens svigermor døde 5. februar 1942, og en større delegation rejste til begravelse i Humboldt. Avisen, Wright County Monitor, skrev om rejsen den 19. februar, så man må gå ud fra, at alle var vel hjemme igen, da avisen udkom.

Sørens fødselsdag i 1943 blev fejret med mange gæster. Det stod i avisen, Wright County Monitor, den 11. november 1943. Det var familiemedlemmer, der var gæster:

Mr. and Mrs. Joe Thorne var Velmas søsters datter Vera og svigersøn,
Mr. and Mrs. Fransis Erickson var Velmas søsters datter Vivian og svigersøn,
Mr. and Mrs. H. F. Petersen var Velmas bror Harvey og kone (han var slagter i Belmond),
Mr. and Mrs. Clarence Petersen var Harveys søn og svigerdatter,
Mr. and Mrs. V. J. Ferguson var Harveys datter Freda Recka,
Mrs. Gladys Kestler var Harveys datter.

Den 30. marts 1944 skrev Wright County Monitor, at Søren og Velma havde solgt deres café og var flyttet til Humboldt.
Avisen Belmond Independent skrev 3. april 1941.

De havde solgt deres restaurant 1. april 1941. Og i denne avisomtale fik Mr. and Mrs. Pete en sidste anmeldelse af deres restaurant. Der blev serveret 1. klasses mad, og det var Velmas fortjeneste. Jeg tænker, det var Mr. Pete, der sørgede for den hyggelige stemning.

Endnu engang tak til Belmond Historical Society for avisklip og billede.
Livet i Humboldt

Herefter er der en del salg af ejendomme, både i 1944 og 1945. Der står ingenting i avisen om, at Søren og Velma har fået ny bil. Måske har de ikke fået bil, før de flyttede til Humboldt. Eller også kan det tænkes, at Søren ikke havde brug for få det bragt i avisen. I min families album har vi et billede af Søren på en funklende ny og flot bil. Vi har fundet frem til, at det må være en
Chrysler Imperial Årgang 1949
Det kan så tænkes, at Søren har købt bilen kort tid før, han tog på sin rejse til Danmark i 1949, og har haft billedet med til familien. Det er imidlertid ikke Velma, der sidder på køleren, men derimod Lillian. Det har vi fundet ud af, ved at tage billedet ud af albummet, og på bagsiden har Søren skrevet: Lillian og Søren, Ephrata, Penn. Lillian var Sørens niece, Frederikkes datter, som var gift med Harold Kochel. Familien boede i Ephrata i Pennsylvania, så Søren har været på familiebesøg. Hvis han var der i 1949, må det have været i maj. Chris Petersen har fortalt, at bilen var blå. Bagsiden af billedet.
Hvad står der på nummerpladen?
Iowa
46·1197
THE CORN STATE
Søren havde 4 søskende i USA, men Jens Peter var død i 1944. Marie Magdalene døde i 1939; så var der 2 søstre tilbage, som begge boede i Racine. Pauline havde måske ikke et behov for at gense Danmark - eller havde ikke råd. Men Frederikke ville gerne rejse med Søren til hjemlandet.

I Danmark havde de haft 3 søskende, men Lars Peter døde i 1938, så tilbage var der kun min oldemor Margrethe, som boede i Brovst, og en bror Peder, der boede i Århus. Sørens far døde i 1938, 95 år gammel, så han var væk. Søren ville gerne sejle til Danmark, og det var ved at være sidste chance for det. Flyruterne havde overtaget markedet. Alt i alt, det var tid nu.
Danmark

Det var en polsk rute, der gik fra New York via South Hampton til København, og det var skibet på billedet, de sejlede med. Vi må håbe, at Søren og Frederikke også fik tid til at se New York. På passagerlisten står der, at Søren fik amerikansk statsborgerskab 10. nov. 1941. I folketællinger 1930 og 1940 havde han ellers fortalt, at han var amerikansk statsborger.Frederikke skrev dette postkort hjem til en slægtning i USA. De har et ophold i Gdansk, og det varer 4 dage, før de er i København. Wow!
De sejlede fra New York 6. juni, så de har haft nogle dejlige sommermåneder i Danmark. Frederikke skulle være her i 5 måneder. Frederikke var blevet enke, og hendes mand havde søster i Hirtshals, hun skulle besøge.

Søren må have skrevet breve hjem til Velma. Tænk, hvis de var bevaret! Han må også have haft et fotoapparat med, så han kunne tage billeder og vise Velma, når han kom hjem. Min mormor tog et billede af Søren med søskende. Mine bedsteforældre boede i Snæbum ved Hobro på det tidspunkt, og de har haft plads til, at Søren og Frederikke kunne bo der en tid.

Min morfar var landmand, og Søren har selvfølgelig sammenlignet landbruget i Danmark med landbruget i Iowa. Jeg tror også han har givet en hånd med. Søren havde jo selv arbejdet i landbruget i mange år.

Jeg ved også, at de besøgte min familie i Hobro. Jeg var 1 år gammel - og mine bedsteforældres første barnebarn.


4 søskende samlet i haven i Snæbum.

Søren trivedes åbenbart så godt i Danmark, at han også blev her i 5 måneder og fulgtes med Frederikke hjem til USA. Han har nået at fejre fødselsdag i Danmark. Jeg er sikker på, at de også har givet sig tid til et ophold i København. Jeg har fundet et filmklip fra DRs arkiv, der viser, hvordan København så ud i 1949. Der er ingen lyd på. Se det her.

De sejlede fra København 26. oktober 1949 og ankom til New York 5. november. Sensommeren var rekordvarm i 1949, så det har vores USA-gæster nydt godt af. Da pasnummeret står på passagerlisterne, har jeg ledt efter hans pas, men de er ikke tilgængelige endnu.
I Humboldt må Søren have haft en eller anden form for beskæftigelse, måske ikke så mange timer. Måske har han arbejdet som ”carpenter”.

Omkring 1950 eller 1951 ved jeg, han besøgte politichefen i Wichita Falls i Texas. Han hed Chris William Jensen og var søn af Sørens morbroder. Her mødte han en lille pige på 6, som har beskrevet Søren meget præcist. Denne omtale kommer nederst på siden. Whichita Falls er rigtig langt væk fra Humboldt, 770 miles (1238 km). Jeg synes, det er fantastisk, at Søren har kendt til denne gren af den danske familie. Morbroderen udvandrede i 1869, og Søren havde aldrig mødt ham. Han og Velma må absolut have holdt ferie i Texas, for at det kunne lade sig gøre.

Fra Sørens obituary ved jeg, at han havde arbejdet de sidste 10 år i det bedemandsfirma, der stod for begravelsen. Det fører tilbage til det med ”carpenter” for i gamle dage lavede bedemændene ofte selv ligkisterne, i hvert fald i Danmark.

Først nogle billeder af Søren og Velma. Thank you to Chris C. Petersen for these pictures from the family scrapbook! And to Bruce and John Erickson!

Klik på billederne, så bliver de større.

Dette billede blev sendt hjem til min familie i Danmark.

Det er klart, Søren har været stolt af sin højteknologiske maskine.
Søren døde 12. september 1964, og her er en afskrift af nekrologen:

Soren Peterson
HUMBOLDT—Funeral services for Soren Peterson, 74, humboldt, are planned for 2 p.m. Tuesday at Fifth Avenue Baptist Church. The Rev. David Brown will conduct the rites, with interment in Union Cemetry. The Lindhart Funeral Home, where Mr. Peterson had been employed the past 10 years, is in charge.

Mr. Peterson died Sunday morning at Lutheran Hospital, Fort Dodge. He had been ill since Thuesday when he had suffered a stroke.

Born in Vrobst, Denmark he came to the United States when he was 22 years old and first resided at Ida Grove. Later he came to Humboldt County where he and his wife, Velma, operated a grocery store at the former town Arnold. In 1928 they went to Belmond and had a restaurant there for many years. In recent years they lived in Humboldt

Besides his wife, Mr. Peterson is survived by nieces and nephews. He was active in Fifth Avenue Baptist Church.
Citater fra personer, jeg har kontakt med i USA:

Ed Peters, Velmas cousin:
They had the restaurant for many years. I am sure it was the social center of the little town.

Chris C. Petersen, Velmas nephew:
Growing up as a teenager in the 1950’s my family visited Velma and Soren quite often. They had a restaurant for several years in Belmond Iowa. I got to know them better after they retired and moved to Humboldt IA. Uncle Soren was a soft spoken man, gentle and very pleasant. He had a slight accent but as a kid I didn’t realize that he was a Danish immigrant. I remember he had a model ship in their dining room and knew that he had traveled back to Denmark to visit relatives but that is all that I remember. Velma was also a very loving person.

Betty Caroll, Denver:
Betty is descendant of Soren’s uncle Martin Peter Jensen from Texas
I also am looking into a relative who came from Iowa in the midwest part of the country. I don't have a name other than Soren. I know that is a common name, but I would like to know more about him. I do know he lived in Humboldt, Iowa. I was so young I didn't listen to his last name. He came to visit my Uncle Chris when I was about 8 years old. He wasn't very tall, maybe about 5'9 or 5'10. He had gray hair, a little round and had asmile. He was happy to visit with Uncle Chris. I don't know if he visited with my grandmother Anna that time. We lived just down the street. I hope you can tell a little about him.
Velma levede mange år som enke i Humboldt. Hun engagerede sig i Baptisk kirken og er nævnt et par gange i avisen i den anledning. Desuden var hun den, der vidste noget om sine forældres slægt i Danmark. Familien har bevaret 2 breve, som jeg vil lægge i et galleri. Brevene er skrevet til en fjern slægtning, som vil slægtsforske. Det første brev har 3 sider, det andet kun 1 side. Du får dem i stor størrelse ved at klikke på dem.
Velma døde 19. januar 1978, og her er en afskrift af hendes nekrolog.

MRS. VELMA RUTH PETERSEN

HUMBOLDT – Mrs. Velma Ruth Petersen, 79, collapsed in front of her house in Humboldt Thursday afternoon and was dead on arrival at Humboldt County Memorial Hospital.
She has just gone out to shovel her walks and was seen by a student from the school across the street, who called an ambulance.

Services will be at 10:30 a.m. Monday at Oak Hill Baptist Church with burial in Union Cemetery, Humboldt. Friends may call at Lindhart Funeral Home after 2 p.m. Saturday.

Surviving are three sisters-in-law and several nieces and nephews.

Velma Ruth Petersen was born at Newell and as a child moved with her family to Graettinger. After her graduation from Graettinger High School she attended Buena Vista College, Storm Lake. The family then moved to Arnold where she helped her father with operation of a general store. She also served as postmaster of Arnold.

She married Soren Petersen. The couple lived in Arnold for a time and in 1928 they moved to Belmond where they operated the Petersen Café until retirement in 1943. The couple then moved to Humboldt. Mr. Petersen died in 1964 and Mrs. Petersen had continued to live in Humboldt.

She had the record of the longest membership in the Oak Hill Baptist Church and was a member of the Baptist Conference Women.


Progam for begravelsen her.
 © Billederne på hjemmesiden må kun bruges efter aftale
Kitta & Sven Petersen
Strandbjerggaardsvej 10
DK-4400 Kalundborg
Phone +45 5092 6645

campisten@yahoo.dk
kittapetersen@yahoo.dk
forlagethartung@yahoo.dk
Kitta & Sven
Tilbage til indhold