Christian Christensen - kittaogsven

Kitta & Sven
Kitta & Sven
Gå til indhold

Christian Christensen

Slægt > Emigranter USA 2
Kittas oldefar:
Christian (Christ) Christensen
1883 - 1968

Christian var født uden for ægteskab. Barnefaderen, Jens Nielsen, emigrerede til USA, og Christian voksede op hos en enlig mor. Moderen fik endnu et barn udenfor ægteskab, Jensine. Hans navn ved dåben var med Ch og ikke K, som der står i nogle kilder.

FT 1890 Hjørring, Øster Han, Lerup, Lundemark, Hus
Ane Marie Christensen, 30, Ugift, Husmoder, Dagleier, Hvorup, Aalborg Amt
Christian Christensen, 7, Ugift, Søn, Gunderup
Jenssine Petrea Jensen, 5, Ugift, Datter, Tranum


I år 1900 var Christian 17 år.
Christian Christensen fotograferet på et folkehold. Jeg er sikker på, at det er Bratskov Gods, der er bag hækken. Manden der står yderst til højre er ejeren af Bratskov. Han hed Vilhelm Hahne-Schmidt. Så Christian var tjenestekarl her.

Det var min morfar, der ejede dette billede. Det eneste billede han havde af sin far. og det er ham, der har udpeget Christian.Min oldemor, Margrethe Pedersen, var 21 år i april 1900. På det tidspunkt var hun tjenestepige på Bratskov Gods i Brovst Sogn. Lige præcis i dette årstal var der 4 tjenestepiger på godset. Margrethe var tjenestepige her fra 1. nov. 1899 til hen imod jul 1900.
Bratskov i dag. Herregården er ejet af kommunen. Hent brochure.
Jeg ved ikke, om det var en kærlighedshistorie, der udspandt sig i april måned 1900, eller om det kun var Margrethe, der var forelsket. Resultatet var, at Margrethe blev gravid. Ifølge den retssag, der fulgte i september 1901, vedkendte Christian sig, at ”have plejet legemlig Omgang med Barnemoderen til en saadan Tid, at han kan være Fader til det af hende fødte Barn.” Han afviste at indgå forlig, hvorfor dommeren dømte ham til at være barnefader. Han skulle betale 40 kr. årligt i paternitetsbidrag og 10 kr. til barselsomkostningerne. Hans årlige indtægt var 240 kr.

Retten interesserede sig ikke for, hvor Christian tjente i april 1900, men der står, at han fra sit 18. år tjente på Boelsgården i Brovst Sogn. Han blev 18 år i januar 1901. Da Christian selv var uægte barn, og han ikke vidste, hvor hans mor opholdt sig timånedersdagen før hans fødsel, sendte man en embedmand hjem til hans mor for at få sagen belyst. Dette var åbenbart vigtigere for myndighederne. I dag vil man sige, at det var helt nonsens.

Jeg har mere behov for at få at vide, at Christian tjente på Bratskov Gods i april 1900.
Jeg er lykkelig over, at alt dette skete, men det var Margrethe ikke.

Margrethes forældre var i slutningen af 1800-tallet blevet meget religiøse. De havde tilsluttet sig frimission, som var en religiøs bevægelse udenfor folkekirken. Der er derfor ingen tvivl om, at Margrethe følte skam og skyld over sin situation. Måske var Christian heller ikke god nok i deres øjne. Margrethe mødte ikke op i retten, da hun var ”svagelig”. Højst sandsynligt havde hun fået en fødselsdepression. Der var også planer om, at barnet skulle i pleje, men jeg ved ikke, om han kom det.

Barnet hed Jens Christian Christensen, født 10. februar 1901. Han blev ikke døbt i folkekirken, men måske i frimissionen. Han var min morfar.

Margrethe blev gift med Søren Peter Jensen 14. april 1903, og hun var derefter husmandskone på Mou Kjær. Ifølge oplysningerne i folketællingen 1906 boede Jens Christian fra 1903 hos sin mor og stedfar. Så hvis han nåede at blive plejebarn i en fremmed familie, var det i en kort periode.

Jens Christian Christensen (1901 - 1983)
Hvornår tog Christian til Amerika?

Ved folketællingen i 1920 oplyste Christian, at han var emigreret i 1901. Ved folketælling 1930 blev der skrevet årstallet 1900, og ingen af disse årstal er rigtige. I september 1901 mødte han i Politiretten i faderskabssagen.

Deuden har jeg fundet ham i lægdsrullen. Det første udsnit viser årgang 1901 og det næste er fra 1904. Disse optegnelser viser, at Christian stadig befandt sig i Brovst Sogn.
Herefter flyttede Christian lægd til 2—18—B53. Det var langt væk for en ung mand. Han kom nemlig til Tølløse i Holbæk Amt. Han ankom her 21. august 1904. I 1905 fik han udpas, det betød udygtighedspas, og Christian blev skrevet ud af lægden.


Efter 1905 står der ”landmand, overl. Tær”.
Christian ejede ikke den gård, han arbejdede på. Det var nemlig et gods.
'Overl. Tær' betyder overlagte tæer. Han var altså uegnet til krigstjeneste pga. en fodfejl.
Christian befandt sig altså i Tølløse Sogn i 1905, men hvornår han emigrerede er en gåde.

Alimentationsjournalen fortæller en historie:

Christians mor, Ane Marie Christensen, mødte i retten i 1909, fordi man ikke kunne finde hendes søn og han ikke betalte sit bidrag.
Hun fortalte, at sønnen var rejst til Amerika i november 1906.

Fortæller hun sandheden?

Fra 10. august 1908 blev børnebidraget betalt af det offentlige, da man ikke kunne finde faderen.


Se opslaget her.
Christian ansøger om amerikansk statsborgerskab i 1917, og får det i 1921. Han skal her fortælle, hvornår og hvordan han ankom til USA.
Her oplyser han, at han sejlede fra København til New York med skibet Hellig Olaf. Han tog afsted 1. juni og ankom 20. juni 1905. Han ankom til staten Wisconsin i september 1905. Han havde ingen børn.

Måske huskede han forkert på datoer eller skibets navn, i hvert fald stemmer det ikke. Hellig Olav ankom til New York 12. Juni 1905, og der var ingen Christian Christensen på passagerlisten.

Man kunne jo lade sagen slutte med dette, men det er også muligt, at denne person kunne passe:
Fødestedet var Gummerup og fødesogn var Køng i Odense amt. Der er ingen Christian Christensen født i dette sogn, som aldersmæssigt kan passe.

Min oldefar var født i Gunderup Sogn, så måske er der bare skrevet forkert i papirerne - eller aflæst forkert.

Ved folketællingen 2. februar 1906 i Tølløse var der en Christian Christensen født 8. Jan. 1883 eller 1882, det er svært at læse. Han arbejdede på Sophienholm Gods.

Han var ikke forvalter, som er en meget høj stilling, og helt usædvanligt at en 23-årig skulle bestride den. Han havde en ledende stilling som ladefoged. Desværre har folketællingen i 1906 ikke angivelse af fødesogn.
Ladefoged, ældre betegnelse for betroet medarbejder på større landbrug, oftest med ansvar for bygninger, redskaber o.l. Ladefogeden var underordnet (gods)forvalteren og deltog også i ledelsen af markarbejdet.

Fra Gyldendals netordbog
Ifølge passagerlisten var han farmer, havde kun 14 dollar, (kravet var 50 dollar) havde selv betalt sin billet, og havde billet til slutdestinationen, som var Cedar Falls i Iowa. Han skulle over til en ven: K. Benn. Se passagerliste.

Der er mange ting, der peger på, at det er den rigtige udrejse. Det er jo ikke til at vide, om han bevidst ville lægge røgslør ud, omkring tidspunktet for sin udrejse. - Han efterlod jo en regning i Danmark, der ikke var betalt.
I Racine, Wisconsin

I alimentationsjournalen oplyste Christians mor i 1912, at hun havde modtaget et brev fra sønnen, hvor han fortalte, at han boede i Racine, Wisconsin. Vi ved fra anden kilde, at han blev ansat i Prudential Insurance i 1910 eller 1911. Moderen oplyste også, at der ingen afsenderadresse var på brevet, så myndighederne kunne ikke sende en regning på børnebidraget.

Folketællingen 26. april 1910 havde én Christ Christensen, der var single og 27 år. Hans erhverv var 'Pattan maker'. (Patternmaker) Det betyder måske værktøjsmager. Det kunne jo godt give mening i forbindelse med, at han havde været ladefoged i Tølløse med ansvar for landbrugsredskaberne; men det giver ingen mening i forhold til, at han kort tid efter blev ansat som agent i et livsforsikringsselskab. Vi kan ikke vide, om det er den rigtige person.

Vi kan se, at Christian har gjort sit navn mere spiseligt i USA. Christ i stedet for Christian.

Det er helt sikkert, at Christian boede i Racine i hvert fald 41 år. Han vidste måske godt, at hans far opholdt sig i USA, men ikke hvor han boede. Det er skæbnens ironi, at Christians far, Jens Nielsen, boede i Chicago. Racine er nærmest en forstad til Chicago, så det havde absolut været muligt at få kontakt. Faderen døde i 1929.
Christian ville ikke være farmer, men have sig et job i byen.

3. februar 1912 blev Christian gift med Lillian Nelia Naleid. Hun var datter af Andrew Naleid, som var sømand. Han sejlede gods på en tremastet skonnert ved navn J.B. Newland sammen med sin bror. Begge forældre havde norske rødder, men Lillian var født i Milwaukee, Wisconsin 5. december 1890.
The schooner J.B. Newland was the last of more than three hundred vessels to sail out of Racine.
Fra denne hjemmeside:
http://www.lakelore.com/racine-lore.html
Der boede rigtig mange danske migranter i Racine.

I dag er der virkelig mange lutheranske kirker i Racine (jeg har talt 21), og jeg ved ikke, hvilken af dem Lillian og Christian blev gift i.

Ved Folketællingen i 1910 var Lillian Bookkeeper (bogholder). Nu skulle hun være hjemmegående husmor. Sådan var det dengang.
Christian hed fremover Christ og var lige fyldt 29 år, men jeg synes bestemt han er blevet lidt yngre (26 år). Forlovere var Lillians søster og bror, Myrtle og Arthur Naleid.
Ca. 1911 begyndte Christ at arbejde som agent for dette forsikringsselskab: Prudential Insurance. Co.

Så det var altså en mand med sikker indtjening, Lillian blev gift med. Parret fik ingen børn.

Christian arbejdede i dette firma i 37 år. Han gik på pension i 1948 (eller 1947), hvor han var 65 år.Dette er en reklame for Prudential Insurance.
Bragt i ”The Racine Journal Times” lørdag eftermiddag den 11. maj 1935. Overskriften på hele avissiden lød: Life Insurance Week —May 13th to 18th.

Christ står øverst på listen over ansatte, og han var åbenbart chef for en afdeling.

Han fik statsborgerskab 19. april 1921.
Omkring de 2 verdenskrige blev der indført værnepligt, og alle mænd på en vis alder skulle på session. Det skulle Chris også, selvom han ikke kom i krig. han kunne måske også have fortalt myndighederne om, at han havde papir på, at han var uegnet til soldatertjeneste pga. en fodfejl.

Her er Draft Record fra 12. september 1918.
Christ boede stadig i svigerforældrenes hus. Han var høj, middel af bygning, havde brune øjne og mørkt hår. Han har underskrevet dokumentet, og det ser også ud til, at han har udfyldt hele side 1.

Her er Draft Record fra 1942.
På dette tidspunkt var han 59. Hans udseende er ikke registreret.


Racine ligger ved en af de store amerikanske søer, Lake Michigan. De boede ikke langt fra havnen. Deres bopæl fremgår af folketællinger 1920, 1930 og 1940.


I 1920 boede de til leje i Lillians forældres hus på Riverside Drive. Naboerne var for 80 %’s vedkommende af dansk eller norsk afstamning. I samme hus boede Lillians bror med sin kone. I 1930 havde de købt deres eget hus i en parallelgade, McKinley Avenue. Her blev de boende til 1952. I denne gade boede også mange med skandinaviske rødder.

Dette hus ligger i dag på adressen:

28 McKinley Avenue.


Måske var det engang Christ og Lillians hus. Værdien af huset var 7.500 dollar i 1930, og det faldt til 6.950 dollar i 1940.

Foto: Google Earth Street View.Denne notits blev bragt i Racine Journal Times i anledning af deres guldbryllup. Det er altså, det eneste billede, jeg har af min oldefar fra hans mange år i USA. Men et avisbillede er bedre end ingenting.

På dette tidspunkt havde de boet i Florida i 10 år.

Adressen fremgår af notitsen. De har kunnet nyde deres otium i dejlige omgivelser få hundrede meter fra havet.
Huset ser sådan ud i dag ifølge streetwiev.
Man kan vel ikke ønske sig en bedre alderdom.


6 år efter guldbrylluppet døde Christ.
Nekrolog:

St. Pete Times Dec 20 page 19B

CHRISTENSEN, CHRIST 85, OF 1125 Charles St. Clearwater, Thursday Dec 19, 1968. Born in Aalborg Denmark, in Clearwater 16 years from Racine Wis. Retired in 1947 after 37 years as district manager of Prudential Insurance Co, Racine.  Charter Member St. Pauls Evangelical Lutheran Church Clearwater, Member Racine Masonic Lodge No 18 F & AM, and past president Edgewater Drive Association, Clearwater.  Survived by his wife, Lillian (Naleid) Clearwater.  Donations may be made to the St. Paul Evangelical Lutheran Church.  Moss Fort Harrison Chapel Clearwater.  


Lillian levede mange år endnu. Hendes sidste adresse var på et ”Care Center” ikke langt fra det hus, hvor hun boede med Christ. Hun blev 94 år.
Nekrolog:

St. Pete Times supplemental edition for the cities of Largo and Seminole July 10 page 6

CHRISTENSEN, LILLIAN N. of 1061 Virginia St. Dunedin, died Sunday July 8, 1984.  born in Milwaukee, she came here in 1952 from Racine Wis. and was a charter member of St. Paul Lutheran Church Clearwater.  She also was a member of Chapter 45 Order of Eastern Star, Racine.  Survivors include a brother Arthur Naleid and two sisters Myrtle Kannenburg and Luella Wenke all of Wisconsin.  Moss Fort Harrison Funeral Chapel, Clearwater.  
Sporløs

Gad vide, hvad Christ og Lillian ville have sagt, hvis min morfar en dag havde banket på deres dør. Man kan godt få den tanke, at Christ ikke fortalte Lillian, at han havde en søn i Danmark.

Hjemme i Danmark fik Margrethe ingen børn med sin nye mand, og Christ blev ikke far i USA.....
Tankevækkende!
 © Billederne på hjemmesiden må kun bruges efter aftale
Kitta & Sven Petersen
Strandbjerggaardsvej 10
DK-4400 Kalundborg
Phone +45 5092 6645

campisten@yahoo.dk
kittapetersen@yahoo.dk
forlagethartung@yahoo.dk
Kitta & Sven
Tilbage til indhold