Magrethe - kittaogsven

Kitta & Sven
Kitta & Sven
Gå til indhold

Magrethe

Slægt > Livshistorier > Børnene
Magrethe Thomasdatter
1815 - 1855

Læs først siden om hendes far – Thomas Bisp, der blev henrettet den 22. juli 1822. Faderen havde slået sin kone Maren Justdatter ihjel med arsenik efter tjenestepigens tilskyndelse.
Det her er historien om, hvordan faderens forbrydelse påvirkede datterens liv.

Magrethe er min tiptipoldemor. Jeg tror, hun lignede min oldemor, som var opkaldt efter hende.
Min oldemor hed Margrethe Jensen, født Pedersen. Hun var født i 1878 i Jetsmark sogn. Margethe havde altså aldrig mødt den kvinde, hun var opkaldt efter

Min mor holdt meget af sin bedstemor, så da Margrethe blev gammel, flyttede hun til Hobro, hvor hun fik en lille taglejlighed i vores hus. Hun flyttede ind, da jeg var omkring 4 år.

Billedet af mig og Margrethe viser tydeligt hvilket bånd, vi havde. Jeg sad hver dag mange stunder i hendes stue og nød trygheden og fortælling om gamle dage. Desværre kan jeg ikke huske noget af det. Jeg er sikker på, hun kun fortalte mig om gode minder. Kort før jeg begyndte i skole, fik jeg et værelse i hendes lejlighed, hvilket jo yderligere forstærkede min tilknytning til hende.

Margrethe klarede sig selv i lejligheden, men kom hver aften og spiste aftensmad hos os.

Margrethe døde 16. august 1957 af lungebetændelse på Hobro Sygehus, og jeg husker følelsen af stor sorg. Jeg var 9 år, og forstod hvad døden var. Mit værelse blev forladt. Jeg kunne ikke være der.

Måske er det Margrethes skyld, at jeg som 18-årig havde lyst til at slægtsforske. Margrethes søn, min morfar fortalte mig da, at der var en morder i familien, så det skulle jeg ikke rode op i.

Tilbage til Magrethe Thomasdatter. Hun var Maren Justdatters 7. barn. Marens 3 ældste børn blev voksne, men hun fik 3 børn som døde inden 1-årsalderen, Anne Marie, Søren og Christen.  Vi ved fra arkivalierne, at Marens 7. barn var vanskeligt at føde, og at Maren derefter var svagelig.

På fæstegården i Sønderøkse var der altså 5 børn fra 1815. Thomas fra Thomas Bisps første ægteskab, Margrethe Marie, Just og Maren.
Magrethe var 6 år, da hendes mor blev slået ihjel. Da hendes far blev kørt væk til Hjørring Arrest den 4. juli 1821, var hun forældreløs. Gården med matrikelnummer 9 i Sønderøkse var herefter ubeboet, indtil hendes storebror Thomas fik lov til at købe gården. Hun har sikkert boet hos farbror Søren, der var selvejerbonde på matrikel 10.
Fattigprotokollen for Brovst sogn har ikke en fortegnelse over sognets plejebørn, så vi ved ikke, hvor hun boede, og hvad plejeforældrene fik i vederlag. Der er ingen tvivl om, at Magrethe har følt sig forladt, sorgfuld og hjælpeløs. Omverdenens fordømmelse har givet været stærkere dengang end i dag, så Magrethes barndom har ikke været let.

Jeg har fundet en podcast, som hedder: En morder i familien. Selvom podcasten handler om nutiden, så kan denne indledning ramme plet:

"En morder er ond. En morder en forkert. En morder skal straffes og derefter forsvinde.
Men hvad nu hvis at du er bundet uløseligt sammen med morderen? Hvad nu hvis du elsker morderen - eller i hvert fald har gjort det? Hvad nu hvis morderens blod er dit blod"?

For Magrethe var det ekstra traumatiserende, at det var hendes mor, der blev slået ihjel.
Magrethe blev konfirmeret i 1830 - 15 år gammel - og her står der ikke navn på hendes forældre, men dette:Storebror Thomas og hans kone Ane Cathrine Andersdatter var altså hendes plejeforældre. Hendes fornavns stavemåde er forskellig i kilderne. Hun er sikkert blevet kaldt Grethe. Det gjorde min oldemor i hvert fald.
Det ser ud til at Magrethe havde gode skolekundskaber. Præstens karakter var: "meget vel oplyst, flittig og sædelig".


Efter konfirmationen var det almindeligt at komme ud at tjene - med mindre forældrene havde en større gård. Ved folketællingen i 1834 var Magrethe tjenestepige på en gård i Nørøkse. Hendes husbond var selvejer.

På samme tidspunkt var Maren malkepige på Vilsbækminde. Magrethe Marie var tjenestepige i Sønderøkse, og Just var rejst fra sognet.


I 1840 var Magrethe vendt tilbage til Sønderøkse. I sognet var der nu kun Thomas og hende tilbage.

Niels Jørgensen var ejer af matrikel 13 i Sønderøkse, så der har ikke været mange meter for Magrethe til barndomshjemmet.
Dette stærke, udtryksfulde maleri hænger på ARoS i Aarhus. Det er malet af kunstneren Frants Henningsen i 1888 og bærer titlen 'Forladt. Dog ej af venner i nøden'.

Som så mange andre piger på egnen kom Magrethe "galt af sted". Hun ventede et barn, og barnefaderen ville ikke - eller kunne ikke gifte sig med hende. De tjente begge på gården Vilsbæksminde. Min tipoldefar blev født 15. oktober 1843. Han kom til at hedde Jens Christian Pedersen. Barnet fik sit efternavn efter Peder, så Peder Jepsen må have vedkendt sig faderskabet.Barnet var uægte. Moderen: Fruentimmeret Magrethe Thomasdatter besvangret under sin tjeneste på Wilsbeksminde. Som barnefader blev udlagt Peder Jepsen, tjenestekarl på Wilsbeksminde. Du kan hente hele siden fra kirkebogen her. Barn nr. 10, 11, 12 og 13 var uægte. Mødrene blev kaldt fruentimmere, hvis de ikke havde en god familiebaggrund.

Barnet blev født i Sønderøkse, så Magrethe har født sin søn enten hos sin bror eller hos husbonden på matrikel 13. (Niels Jørgensens søn havde overtaget gården i 1843). Man kan måske tolke, at Magrethe har været ensom, hvis man ser på, hvem der var faddere. Den eneste fadder, der kom fra familien. var Grethe Marie Thomasdatter. Hun var niece og 16 år.Billedet af den enlige mor dækker ikke engang Magrethes situation. Magrethe fik ikke lov at give Jens Christian nærhed og tryghed. Hun måtte overlade ham til fattigvæsenet, mens hun selv blev tjenestepige igen. Det er barske vilkår.
Jens Christian var plejebarn forsørget af fattigvæsenet hos familien med husstandsnummer 16. Familien med husstandsnummer 15 er interessant, fordi Magrethe senere blev gift med Lars Christensen. Husmandsstederne var små og lå i Røgild. Begge familier supplerede indtægten ved at have plejebørn.

I 1845 arbejdede Peder Jepsen stadig på Vilsbæksminde, hvor han var 'kudsk'. Magrethe havde fået plads på Langeslund Hovedgård som tjenestepige i hovedhuset, ikke som landbrugsarbejder som f.eks. malkepige.

Mon Magrethe vidste, at det var hovedgårdens ejer, Arendt Plesner, der med et brev til Herredsfogeden startede retssagen mod hendes far?

Mon Arendt Plesner vidste, at han havde ansat hustrumorderens datter?
Den 9. april 1848 var Magrethe fadder til storebroderens yngste barn. Hun var på dette tidspunkt stadig tjenestepige på Langeslund.
Ved folketællingen 1. februar 1850 var hun husholderske hos en gårdmand i Sønderøkse. Her havde hun fået lov til at tage Jens Christian med. - Barn ingen hindring. - Det er set før, at man som husholderske blev gift med enkemanden, men det blev Magrethe ikke.
Måske var hun ikke "fin" nok til at blive gårdmandskone. Det kan også være, hun elskede en anden. I hvert fald blev hun forlovet med Lars Christian Christensen den 5. april 1850.

Hvem var Lars Christian Christensen?

Ved Lars Christians dåb var han "uægte" søn af Caroline Juul, Christen Lægdsmands fraskilte hustru. Hun var "besvangret af smedesvend Friederich Sulph fra Sundby". Lars/Laurs blev født 31. maj 1819 i Brovst Sogn.
Da han blev konfirmeret, var hans efternavn Christensen, og faderen var Christen Lægdsmand, så ægteparret må have genoptaget samlivet, og Christen må have accepteret Lars som sin søn.

Da Lars Christian døde stod der: enkemand, husmand i Arentsminde. Født dersteds. Faderen: Kristen Kristensen. Så den udlagte barnefader blev skrevet helt ud af Lars's liv.

Lars's mor havde et interessant navn. Hun hed Caroline Jørgensdatter Juul og var født på Fyn. Jeg blev nysgerrig på, om hun langt tilbage i slægten stammede fra adelsslægten Juul. Nej, det gjorde hun ikke. Hendes slægt havde dog på et tidspunkt været ret velhavende.
Hendes farfar havde været ejer af Broholm på Fyn, og hendes far Jørgen Christian Juul fik skøde på godset i 1781. Han betalte 9200 Rbd., og solgte det igen 1½ år efter. Han var herregårdsslagter og tjente mange penge på at sælge jord fra. Se historien i dette dokument side 14 til 16.

Herefter flyttede Caroline med sin familie til Vendsyssel. Faderen blev forpagter på Hjermitslevgård, som var en herregård under Birkelse Gods. Her boede de ved folketællinge i 1787. Da faderen døde 22. juni 1800, var han forpagter på Nørre Nibstrup. I skiftet efter ham havde han ganske få midler, boet var fallit, og der var intet at arve for enken og børnene.

Caroline må have haft en beskyttet barndom i stor luksus, så det har været en stor omvæltning at blive gift med en husfæster.

Nutidigt billede af Hjermitslevgård
Den 22. november 1850 fik Lars fæstebrev på "huuset" i Langeslund Huse, men han må have taget forskud på titlen, fæstehusmand. Ved folketællingen 1. februar 1850 var hans mor på aftægt. Det ene plejebarn, som Caroline havde boende i 1845, var nu tjenestedreng for Lars. Han var født i Viborg -

Ved folketællingen i 1845 var Caroline og Lars i Røgild By, men i 1850 var adressen Langeslund Huse. De boede dog på den adresse, som de hele tiden havde boet på. Det se ud til, at stednavnet ændres.

Lars og Magrethe blev gift 14. juni 1850. Han var husfæster i Langeslund Huse. Nu var Magrethe ikke længere fruentimmer, men i stedet 'pige Magrethe Thomasdatter'. Forloverne var hendes bror Thomas og hans bror Anders Christian.

Deres første barn blev først født 1 år efter forlovelsen, så her skulle ikke avles et uægte barn.

Herefter fulgte de bedste år i Magrethes liv. Hun fødte 3 børn:

Christen Larsen (Lægds), 4. april 1851, faddere var: Grethe Marie Thomasdatter, Anders Christian Thomsen (begge var storebroderens børn), Anders Christian Christensen (Lars' bror), Jørgen Christensen Lægds (muligvis bror) og lokal pige, som ikke var familie.

Dødfødt pige, 7. januar 1852

Marie Larsen, 31. januar 1854, faddere: Lars' brødre eller deres koner og desuden Jens Christian Svendsen (født i Viborg Tugthus). Han var en del af familien.

Alt var fint og normalt ved folketællingen 1. februar 1855.
Det er uretfærdigt og trist, at Magrethe skulle dø 40 år gammel. Hendes børn var da 12, 4 og 2 år. Lars var stadig husfæster i Langeslund Huse. Hun døde 3. december 1855.
Bemærk, at præsten i kirkebogen stavede hendes navn med "r".
Dødsfadet blev skrevet ind i Dødsanmeldesesprotokollen den 17. december 1855, og skiftet fandt sted den 14. maj 1856. I begge kilder er hendes navn forkert. Hun hed ikke Ane Margrethe, kun Margrethe.


Det er et meget unøjagtigt skifte. Værdierne blev ikke talt op, men løseligt sat til 100 rigsbankdaler. Der var udgifter til en gæld til Jens Christian Svendsen på 30 rbd. Det var ham, der havde været plejebarn i familien. Desuden var der en gæld til Anders Thomsen i Vedsted på 20 Rbd. Når der blev trukket gæld og omkostninger til skiftet fra, var der 45 Rbd. til arv. Her fik enkemanden 22 Rbd. 3 mark og 6½ skilling. Der var forskel på, hvad sønner og døtre arvede. Jens Christian og Christen fik 9 Rbd. og 2 6/10 skilling. Marie fik 4 Rbd. 3 mark og 1 3/10 skilling.

Arven til børnene skulle ikke udbetales, men anvendes til børnenes fornødenheder under tilsyn af værgen. Værge var deres morbror Thomas Thomsen på gården i Sønderøkse.
Lars ville først sidde i uskiftet, men ombestemte sig. Derfor er sætningen om uskiftet bo streget over, der skulle være et skifte, når man giftede sig igen.

Det var helt afgørende for Lars at finde en ny kone. Med 2 børn under 6 år kunne han ikke passe sit landbrug.
Lars blev gift den 19. oktober 1856 med Kirsten Gregersdatter. Han var 37 år, og hun var 53 år. Det var en stor aldersforskel. Måske var det ikke den store kærlighed, men en praktisk foranstaltning.

Kirstens første mand døde 1852, 89 år gammel. Han var 40 år ældre end hende. Han var fæstegårdmand i Hjortdal Sogn, Thisted Amt. Det er jo temmelig langt væk fra Brovst, så hvordan finder Lars og Kirsten sammen? Ved folketællingen i 1855, boede Kirsten stadig i Hjortholm Sogn. I ægteskabet med den første mand var der kun én datter, hun var i 1855 tjenestepige på en gård i Brovst Sogn. Havde hun fungeret som formidler af kontakten? Det her var før Tinder.

Ved folketællingen i 1860 boede Kirstens datter hos dem:
Jeg lægger mærke til, at min tipoldefar, Jens Christian Pedersen stadig boede her, nu 17 år gammel. Han har nydt endelig at få ro på sin tilværelse - og har bestemt også været en arbejdskraft.

Kirstens datter var blevet gift i Brovst Kirke den 6. januar 1860, og hun opholdt sig i husstanden for at føde sit første barn. Han blev født 1.marts 1860, så det har hastet med at blive gift. Den 6. maj samme år flyttede hun med sin sin mand og barn til Haverslev Sogn.

Dette er interessant, fordi Kirsten på et ukendt tidspunkt følger efter dem. Hun er ikke skrevet på afgangslisten i Brovst Sogn, men på tilgangslisten i Torslev Sogn den 14. april 1869. Datteren, svigersønnen og 2 børn flytter samtidig, fordi svigersønnen var blevet husejer. De kom alle fem fra Haverslev Sogn.

Hvis Kirsten og Lars ikke var blevet skilt med papir på sagen, så var de i hvert fald ikke mere samboende.
Lars var fæstehusmand til slutningen af året 1868. Den 16. januar 1869 fik han skøde på matrikel 1h og 1r. Det er Arendt Plesner, der sælger til ham. På dette tidspunkt har Plesner overgivet Langeslund til sin søn, Henning Plesner, og er selv flyttet til Ålborg. Husmandsstedet har hele tiden hørt under Langeslund Hovedgård. På matrikelkortet har jeg fundet placeringen.
1h var bebygget parcel, men gårdens placering er ikke tegnet på kortet.

Kortet til venstre dækker perioden 1816 til 1861

Kortet til højre dækker perioden 1861 til 1900
Man kan se Christen Lægdsmands navn på matrikelkortet. Da han døde 1831, må hans enke Caroline Juul have været husfæster. Christen Christensens far blev kaldt Christen Lexmand. Det er uklart, hvad navnet betyder, og i denne slægt fortsætter det. Man må jo næsten tro, at efternavnet har noget med lægdsrullerne at gøre. Lars’ søn kaldte sig Christen Lægds, og Jens Christian Pedersen havde en søn, der tog navnet Lægs.

Det fremgår af realregisteret, at Lars fik tinglyst fæstebrev på matrikelnummeret 1 h den 31. december 1850. Det har så været hans mor, der stod som fæster indtil da. Men nu var Lars blevet gift med Magrethe, og der skulle orden i sagerne. Lars' mor døde 1851.

I 1868 var Lars ikke mere samboende med Kirsten Gregersdatter, og nu ville han gerne være selvejer, men på et mindre husmandssted. De ejendomshandler, der finder sted her er fuldstændig uoverskuelige for mig, så jeg har fået hjælp af Per Maack til tolkning:

Lars Christensen får tinglyst fæstebrev på 1h i Langeslund ejerlav i 1850.
Senere må 1r være tillagt, for i 1865 (tinglyst 1869) køber han sin fæstegård, som har udstykningsnummer 8 og matrikelnummer 1h + 1r for 1150 rd. I samme handel bliver han foræret udstykningsnummer 13, som er 1x med hartkornet 1 fdk 1 alb.
Straks videresælger han sin gamle fæstegård for 2300 rd og må så formodes at bygge nyt til sig selv på 1x.

Han købte - som tidligere nævnt - gården af Arent Plesner, og på den nye matrikel var der en panteobligation på 250 rigsdaler til Arent Plesner. Herremanden havde altså hjulpet ham.

Ved folketællingen i 1870 boede han på det nye husmandssted med sin søn Christen Larsen på 17 år. Han var fraskilt og 50 år gammel. Han boede på matr. 1 x, til han døde den 17. december 1879.
Lars var enkemand, ikke fraskilt. Aftægtsmand er streget over og blevet til husmand. Han var søn af Christen Lægdsmand, og ikke den fremmede smedesvend fra Sundby.
Herefter var det datteren Marie og hendes mand, der overtog husmandsstedet.
Jens Christian Pedersen
1843 - 1938
Han var min tipoldefar. De første 5-6 år af sit liv var han plejebarn hos fremmede mennesker. Derefter var han sammen med sin mor på en gård i Sønderøkse, hvor moderen var husbestyrerinde.
Da Magrethe blev gift med Lars i 1850, fik han endelig en tilværelse i en kernefamilie. Efter moderens død i 1855 blev han boende hos Lars på fæstehusmandsstedet.
Han blev konfirmeret 11. april 1858. Moderen var død på dette tidspunkt, og han havde aldrig kendt sin far. Hans karakterer var: 'Temmelig vel oplyst, flittig og sædelig'. 2 år efter konfirmationen boede han stadig hos Lars.

FT 1860 Hjørring, Øster Han, Brovst, Langeslunds Huse, Huus
Lars Chr. Christensen, 41, Gift Huusmand, huusfader, Her i S.
Kirsten Gregersen, 56, Gift Hans kone, Hauerslev, H. Amt
Jens Christian Pedersen, 17, Ugift Stedsøn, Øland
Christen Larsen, 9, Ugift Deres børn, Her i S.
Marie Larsen, 6, Ugift Deres børn, Her i S.
Maren Kathrine Christensen, 21, Gift, Konens datter, indsidderske, Hjortdal, Thisted Amt

Efter 1860 kom Jens Christian ud at tjene. Den 1. november 1862 blev han skrevet på afgangsliste fra Brovst Sogn. Her havde han været tjenestekarl på en gård i Røgild. Jensine Pouline Jensdatter havde også tjent i Røgild. Hun blev senere hans kone. Var de allerede kærester på dette tidspunkt?
De skulle til Åby Sogn.
De blev gift i Åby Kirke 24. november 1868. Hvis de har været kærester siden 1862, var det en lang ventetid. De var begge fattige, og man skulle have et sted at bo.
Ved vielsen tjente de 2 forskellige steder, han var 25, og hun var 23 år. Om ham stod der: Attest fra Åby Sogneraad er uden Gjæld til fattigvæsenet. Han skulle altså tilbagebetale et beløb til Brovst sogn, fordi han havde været anbragt i plejefamilie de første år af sit liv. I dag forekommer det fuldstændig uretfærdigt.
Den ene forlover ved vielsen var Jens Christians stedfar Lars Christensen Lægds, den anden en lokal mand. Det undrer mig, at hendes far ikke var forlover. Han boede i Vedsted på dette tidspunkt.
Jens Christian havde købt matrikel 53 f i Jetsmark Sogn. På parcellen var der en bygning. Det var derfor, Jensine og Jens Chr. kunne blive gift. Da jeg så, hvor lidt jord, der hørte til købet, tænkte jeg: "det kan man da ikke leve af". På realregisteret stod der:

Så blev de igen skrevet på afgangsliste. Denne gang fra Åby Sogn til Jetsmark Sogn.
14. december 1868 flyttede de. Læg lige mærke til, at det var lige før jul. De havde begge tjent hos gårdmand Peder Christian Gregersen i Rævhede. Skødet blev først tinglæst 3. marts 1869, så de flyttede ind, før husmandsstedet var deres. Se lige hvilket virvar af parceller, der var i Jetsmark Sogn.

Matrikel nr. 53 f er midt i billedet. Parcellen ser større ud, end jeg havde forestillet mig ud fra realregisteret. Desuden er jorden en bredere parcel, end de marker man ser i den vestlige del. Kunne Jens Christian forsørge sin familie her?
Ved folketællingen i 1870 var adressen 'Røde Hede'. Jeg har talt, at der lå 20 husmandsbrug med den adresse, så Jens Chr. og Jensine har ikke være alene.

Der er 2 veje, der går ind over parcellen. Den nordlige er en markvej. Den gennemgående fører mod øst til Sønderby og mod vest til nogle engarealer under Lundergård.

Det ser ud til, at Jens Christian må klare sig selv økonomisk uden stedfaderens hjælp. Det er deres tidligere husbond Peder Christian Gregersen, der har pant i gården.
Købekontrakt:
De flyttede altså ind i et hus uden kakkelovn. Det var før købekontrakten var gyldig. Hvordan har de overlevet den første vinter?
Det er helt sikkert, at Jens Christian ikke skulle have fattighjælp. Måske kunne de få et daglejerjob på gården Skadbak hos sælgeren eller den store gård Lundergård, som lå i nærheden.
Jordarealet var større, end hartkorn angivelsen angiver. Arealet svarer til 10 fodboldbaner, men jorden må være af dårlig landbrugsmæssig værdi. Huset lå på et fladt område og var hævet havbund dannet ca. 9000 år før vor tidsregnig. Det har været sandet jord, måske eng eller hede. Det har ikke været nogen nem opgave at få et udkomme af ejendommen. Jens Christian købte ikke mere jord for at få et rentabelt landbrug. Han må have skaffet sig indtægter ved siden af for at forsørge en stor familie.

Jens Christian og Jensine boede hele deres aktive arbejdsliv på matrikel 53f. Det fremgår af folketælling 1901 og 1906. I starten hed området Røde Hede, men blev til Tranekær. Ved alle folketællinger stod Jens Christian som husejer, jordbruger eller husmand. Han var ikke daglejer eller murer eller lignende. Men jeg tror, han tjente penge ved at være tækkemand. I 1916 boede Jens Chr. og Jensine hos min oldemor Margrethe, - han var tækkemand, og hans skattepligtige årsindkomst var 200 kr., - han betalte 1 kr og 70 øre i kommuneskat. I 1916 var han 73 år. Det er godt gået. Mange husmænd havde en mindre indkomst.
Fra julen 1868 startede et familieliv, og der kom mange børn til. Man kan regne sig frem til, at Jensine har været gravid, da de flyttede ind.

  1. Første barn blev født 25. maj 1869. Det var en søn, og han kom til at hedde Lars Peder. Han må være opkaldt efter Jens Christians stedfar, der dog kun hed Lars.
  2. En dødfødt dreng, født 6. februar 1871
  3. Mette Pouline, født 25. januar 1872. Opkaldt efter Jensines mor.
  4. Jens, født 3. april 1874 og død 26. juli 1874
  5. Jens Peter, født 7. juni 1875. Jensines far hed Jens, hendes bedstefar Peder
  6. Margrethe, født 15.juli 1878. Opkaldt efter Jens Christians mor.
  7. Peder, født 5. juni 1880.
  8. Marie Magdalene, født 28. oktober 1882. Jens Christians halvsøster hed Marie. Jensines mormor hed Magdalene.
  9. Frederikke, født 3. maj 1885. Ikke opkaldt efter nogen.
  10. Søren, født 1. november 1886. Ikke opkaldt efter nogen.
De børn, der er markeret med fed skrift, blev voksne, - de røde er dem, der udvandrede til USA i peroden fra 1900 til 1912.

Når man tænker på, at disse børn voksede op på et husmandssted med meget lidt jord, er det flot, at 8 blev voksne. Kosten har været ensidig og simpel: grød, kartofler, grønkål - og meget lidt kød. Huset har sikkert været fugtigt og usundt at bo i. Mange fik på den tid tuberkulose pga. boligforholdene. Der har ligget mange børn i hver alkove. Det ser ud til, at børnene har holdt sammen, - også da de blev voksne og boede i hver deres verdensdel. Der blev skrevet breve og sendt billeder.

De har alle måttet arbejde med på gården, men det ser ikke ud til, at de kom tidligt ud at tjene. De var alle hjemme til 14 års alderen ved folketællingerne, men de kan jo godt have været ude og tjene i sommermånederne.
Familien fik ikke fattighjælp. Det er helt sikkert, at hvis de havde fået ganske få penge i hjælp, ville det være noteret i folketællingerne.
Religion

Rigtig mange mennesker i de fattige egne i Nordjylland blev revet med i tidens religiøse strømninger, der ville give folk nyt håb. Det var vækkelsesbevægelser med stor kraft. Nogle blev mormoner - også i min familie - andre baptister, men Jens Christian og Jensine blev omkring år 1890 optaget i den menighed, der hed Fri Misssion. Det betød, at forholdet til den lutheranske folkekirke stoppede. Men da kirken også var folkeregister, skulle de anmelde dåb, vielser og begravelser. Der blev så skrevet i kirkebogen: uden dåb, uden jordpåkastelse. Den sidste, der blev konfirmeret i folkekirken, var Jens Peter. Så Margrethe, min ane, og de yngre søskende blev ikke konfirmeret. Jeg er sikker på, at der har været et religiøst arrangement for dem i missionshuset, men det er næsten umuligt at finde kilder til, hvad troen indebar.

I Brovst havde Fri Mission et missionshus, men jeg ved ikke, om der var et i Jetsmark Sogn. I øvrigt var det ikke kun Jens Chr. og Jensine, der konverterede. Det gjorde Jens Chr.'s halvsøskende også.
Trods de barske økonomiske vilkår for Jens Christian og Jensine formåede de at hjælpe deres børn, når de var i nød eller boligmangel.

Min oldemor tjente på herregården Bratskov i år 1900. Her blev hun uheldigvis/heldigvis besvangret, som det hed. Den udlagte barnefader var kun 17 år, Margrethe var 22. Han vedkendte sig ikke faderskabet, så derfor blev han dømt ved en retssag til at være far og betale alimentationsbidrag. Ved retssagen magtede Margrethe ikke af psykiske årsager at møde op. Derfor måtte Jens Christian træde til.
Margrethe kom hjem på Tranekær og fødte min morfar, som hun kaldte Jens Christian Christensen. I 1903 blev hun gift med Søren Peter Jensen, og de fik et husmandssted på Mou Kær i Brovst Sogn.

I 1906 boede Frederikke og hendes mand hos hendes forældrene. Hun fødte sit første barn der, mens hun ventede på at sejle til Amerika.


På billedet er det min oldemor, der sidder ved symaskinen.
Det er Marie Magdalene, der står op.
Man kan se på deres tøj,at de har været dygtige til at sy.
Billedet må være taget i et atelier hos en fotograf.
Marie Magdalene var den, der holdt sammen på familien.

Jeg har fået breve og billeder fra hendes efterkommere.
Pouline, som sidder på stolen, emigrerede i år 1900. Hendes mand rejste først til Racine i Wisconsin og sendte derefter billetter til hende. 3 måneder efter rejste Pouline med 3 små børn over Atlanten. Børnene var 4, 3 og 1 år. Desuden var hun gravid i 6. måned. Imponerende at hun klarede det.

Hun hjalp sine søstre med at komme til Racine.

Marie Magdalene til venstre var ugift, da hun rejste 2. maj 1907. Hendes kæreste ventede i Racine. Han var fra Brovst, og de blev gift i Racine. De boede i Racine til 1911, hvorefter de havde en gård i Iowa. De fik hurtigt høj levestandard med bil osv. Omkring 1925 flyttede de til Omaha, hvor hendes mand blev vognstyrer på sporvogne. Hun døde af leddegigt i 1939.

Frederikke rejste med mand og 1 baby. Afgang 23. maj 1907. Det er pigen til højre. Frederikke boede i Racine til 1949, men døde i Iowa, hvor hun netop var blevet gift med sin 3. mand. Hun besøgte familien i Danmark i 1949. Hun rejste med sin bror Søren, og de var i Danmark i 6 måneder.

Dette billede har jeg fået af efterslægt i Sioux City. Det er sikkert også blevet sendt til forældrene, men er desværre gået tabt.
Jensine Pouline har før 1909 været ved fotografen i Pandrup for at få taget et billede. Hun kunne ikke lokke sin mand med. Jeg tænker børnene i USA har skrevet og sendt penge, så hun kunne få taget et billede.

Jeg synes hun er utrolig smuk, og der stråler en karisma ud af billedet. Hendes livsvilkår har også været barske. Hun er vokset op på et fattigt husmandsted i Åby sogn. Moderen døde, da hun var 11 år. Hendes små søskende døde, kun broderen Martin blev voksen. Han emigrerede til Texas i 1869, - deres far og stedmor fulgte efter i 1878, for at bo hos Martin. Så hun var i realiteten familieløs.

Det må have været en stor sorg, at 5 børn udvandrede, men Margrethe blev. I 1909 flyttede flyttede forældrene som sagt ind på gården i Mou Kær. Jens Christian tjente penge som tækkemand, så længe han kunne, så de har i de første år ikke ligget Margrethes familie til last.

Jensine døde 4. maj 1922, 77 år gammel. Hun var gift med alderdomsunderstøttet Jens Christian Pedersen. Folkepensionen blev først indført 1934. Så i Sognerådsforhandlingsprotokollen blev hver enkelt sag vurderet.

Jens Christian døde 17. oktober 1938, 95 år gammel. Nu var han aldersrentenyder. Og der var ikke noget fattigt ved det.
Husmandsstedet på Mou Kær. Min mor blev født her.
Omtrent samtidig flyttede Margrethe og Jens Christian til et andet hus på Mou Kær. Det lå på den anden side af vejen.
Jens Christian Pedersens begravelse. Nu kunne han ikke sige nej til at blive fotograferet.
Magrethes børn med Lars
Christen Larsen Lægds

Født 4. april 1851
Gift 4. januar 1874 med Stine Clausen. Opholdt sig i Langelund Huse.
Første barn født i Langeslund Huse.
Derefter husmand i Sønderøkse.

FT 1880: husmand og snedker i Arentsminde. Langeslund Huse er blevet til Arentsminde, opkaldt efter Arent Plesner. Ved skiftet efter faderen har Christen muligvis arvet penge. Skiftet er ikke tilgængeligt på nettet.

FT 1890: Christen var ikke hjemme i "huset" i Arentminde. Han opholdt sig i Vedsted, Åby sogn. Han var mølleriejer. Religionen var nu Fri Mission.

FT 1901: Stadig mølleriejer i Arentminde. Ejer af matrikel 1az.

FT 1906: Husmand. Sønnen Niels driver møllen. Ejer af matrikel 1az.

FT 1916: Landbruger på matrikel 1az. Ingen skat og indtægt under 300 kr. I husstanden er en tømrer, Hans Peter Skovgaard, som tjente 1000 kr og havde en formue på 6000. Han blev gift med deres yngste datter.

FT 1921: Landbruger i Tranum Sogn på Øster Klitgård. Matrikel 24d. Datter og svigersøn på samme adresse.

Stine Clausen døde 7. marts 1924 på Øster Klitgård i Tranum Sogn.

Christen er derefter på aftægt hos datter og svigersøn. Han var handelsmand.

Døde 25. maj 1932 på Øster Klitgård, 81 år gammel. Fik ikke aldersrente. Begravet unden folkekirkelig medvirken.
Marie Larsen

Født 31. januar 1854.
Gift 14. januar 1876 med Søren Christian Christensen. Han var avlskarl på gården Jægerum, hun var kokkepige samme sted.
Første barn ½ år efter. Søren var smed og indsidder i Arentminde. De boede sikkert hos hendes far.

1880: Købte husmandsstedet matrikel 1x efter Lars Christian Larsens død 1879.

Købte mere jord 1881, 1888, 1897, 1902.

FT 1880: Husmand i Arentsminde.

FT 1890 Husmand i Arentminde.

FT 1901: Landmand. Forkert matrikelnummer.

FT 1906: Husmand på matrikel 1x i Arentminde.

FT 1911: Landbruger på matrikel 1x i Arentminde.

Marie døde 27. april 1913 på matrikel 1x. 59 år gammel. Ingen jordpåkastelse.

Sælger alle jordparceller i Arentsminde den 27. november 1915.

FT: 1916: Boede i brovst, men ingen angivelse af indtægt, formue eller skat.

FT 1921: Lever af sin formue i et hus i Brovst Stationsby. En datter er husholderske.

FT 1925: Boede på matrikel 1aa i Brovst. Forhenværende landbruger. Samme datter er husholderske.

FT 1930: Forhenværende landmand. Samme datter er husholderske.

Døde 23. november 1931 i Brovst stationsby. Ingen jordpåkastelse.

Christen og Stine fik 15 børn, og 10 blev voksne. Christen havde i mange år et husmandssted ved siden af søsteren i Arentsminde. Han var også mølleejer. Folketællingen i 1916 viste, at han var fattig. Flyttede efter 1916 til Tranum Sogn og blev ejer af en ny gård: Øster Klitgård.
Marie og Søren fik 7 børn, 5 blev voksne. Marie oplevede den største velstand af de 3 søskende. Hun levede det meste af sit liv i Arentsminde. Efter hendes død flyttede hendes mand til Brovst Stationsby, hvor han levede af sin formue. Datteren Christine er husbestyrerinde for ham til han døde.
Efterslægt
Stednavnet fortæller, hvor personen døde.
Konklusion

Magrethes liv har ikke været en dans på roser. Hun betalte en høj pris for faderens forrbrydelse. At miste både far og mor som 6-årig har været traumatiserende. Hun boede en del af sin barndom som plejebarn hos broderen Thomas på fødegården. Da hun fik et barn udenfor ægteskab, var hendes eneste mulighed, at barnet blev forsørget af fattigvæsenet. Hun kæmpede for at få en tilværelse som inkluderede sønnen. Det lykkedes hende, da hun blev husbestyrerinde på en gård i Sønderøkse.  
Fra 1850 skabte hun sin kernefamilie sammen med sin mand Lars Christian Christensen, men hun døde alt for tidligt, 40 år gammel. Børnene var da 12, 4 og 2 år gamle. Selvom Magrethe kun fik 3 børn, er der en kæmpestor efterslægt, så på den måde har hun sat aftryk i verden.

Ingen af Magrethes børn formåede at blive gårdejere. Jens Christian blev husmand med meget lille jordlod. Han og Jensine må have været meget fattige. Christen havde et større husmandsbrug, men til gengæld 14 børn at forsørge. Han havde det meste af sit liv et bijob som møller eller handelsmand. Marie var den, der klarede livet bedst, men hun blev kun 59 år.                                  
Tak til Per Maack, Hjørring for at transskribere de gamle skrifter.
 © Billederne på hjemmesiden må kun bruges efter aftale
Kitta & Sven Petersen
Strandbjerggaardsvej 10
DK-4400 Kalundborg
Phone +45 5092 6645

campisten@yahoo.dk
kittapetersen@yahoo.dk
forlagethartung@yahoo.dk
Kitta & Sven
Tilbage til indhold